Formandens beretning 2021

Vi sluttede 2020 med 159 medlemmer. Vi må dog konstatere at Karlebo Kroforening ligesom resten af Danmark været hårdt ramt af Covid-19, og vi ser i bestyrelsen frem til, at vi igen har mulighed for at mødes til de arrangementer vi kan tilbyde jer medlemmer.

Siden sidst har vi grundet omstændighederne været nødt til at aflyse følgende arrangementer:

 • 22-10-2020 afholdelse af en udskudt generalforsamling, men for at passe på hinanden aflyste vi også denne. 57 personer benyttede sig af tilbud om at købe dagens ret på kroen til general forsamlings pris på 50kr og kroforeningen betalte resten. Vi afholdt generalforsamling uden fysisk fremmøde og rundsendte regnskab mm til vores medlemmer. Doris Suhr og Boje Povlsen er nu foreningens revisorer, og Lars Frits er suppleant
 • 27-11-2020 Banko
 • 10-01-2021 Nytårstræf
 • 04-02-2021 Foredrag af Jerry Ritz
 • 16-02-2021 Bestyrelsesmøde på kroen
 • 26-03-2021 Les Lanciers aften
 • 15-04-2021 Generalforsamling
 • Det blev dog muligt fra august igen at gennemføre arrangementer. Men vi nåede kun et inden der blev lukket ned igen.
 • 24-9-2020 Benny Andersen Cabaret
  Til gengæld var det stor succes. Så tak til Peter for at arrangere denne herlige aften.

Så nu venter vi igen spændt på at få lov til bare at holde et bestyrelsesmøde!!

Håber vi ses på kroen snart igen!

Mange hilsner

Marianne Schmitto

formand@karlebo-kroforening.dk

Formand for Karlebo Kroforening

Formandens beretning 2019 -2020

Siden sidst:

20-4-19 Generalforsamling, 75 deltagere.

25-5-19 Læger uden grænser, 35 deltagere, tak til Johnny der stod for denne aften.

22-8-19 Alzheimer foredrag, Josee formidlede sin viden på en meget interessant måde. Med mikrofonen siddende i kavalergangen fik vi tilsidst justeret lydniveauet.

50 til mad og ialt 75 deltagere.

19-9-19 Dansktop syng med aften, god stemning, 25 sangglade deltagere, Tak til Britt for en glad aften.

26-10-19 dansefest 80 deltagere. Tak til kro for at dække halvdel af underskud. Og tak til Johnny, der var tovholder.

25-11-19 Banko næsten 80 til spisning og 100 til banko. Fin stemning.

nyt lydanlæg og headset. Johnny Handreck styrede lydniveauet selv uden kavalergang. :O)

12-1-20 Nytårstræf. 58 til dejlig frokost buffet.

Gæstetaler var Gravers Graversen, en morsom historiefortæller. og bagefter underholdning af Maud Kofod, gospelsangerinde med klaver under armen, der kunne lidt af hvert og endda også få os til at synge.

Alle på nær 2 var medlemmer og alle på nær 10 havde betalt kontingent.

6-3-20 Traditionsrig Lanciers aften med middag først, og med 17 medlemmer og i alt 30 gæster.

Aprils Generalforsamling blev aflyst 11-3-20

En for kroforeningen meget stille sommer.

Men endnu værre og meget stille for vores kro. Derfor besluttede vi, at overraske vore medlemmer med en gratis hent selv middag fra kroen.

“Spis middag sammen- hver for sig”. Medlemmer kunne afhente et måltid på kroen betalt af kroforeningen. Det var der rigtig mange, der benyttede sig af.

24-9-20 Middag på kroen og Cabaret om Benny Andersen og hans liv og viser. Vi var godt 50 og havde det ikke været for corona restriktionerne, var vi næsten blevet 100 tror jeg. Der var folk på venteliste og kroen blev kimet ned de sidste par uger op til arrangementet, med folk der ville med, fordi de havde set omtalen i lokalavisen. Tak til Peter for en fin aften.

22-10-20 skulle vi så have haft en udskudt generalforsamling, men for at passe på hinanden aflyser vi denne i år. Næste generalforsamling bliver i april 2021

Der skal lyde en stor ros til vore medlemmer i år!!

Vi udsendte betalings opfordring i 4. januar og allerede primo Januar havde de fleste betalt kontingent. Det er super godt gået, og vi håber, at alle vil gentage succesen og betale kontingent i Januar 2021.

Jeg håber at vi snart er ude på den anden side af denne corona tid. Jeg vil rigtig gerne kunne være med til at forberede nye glade tiltag på kroen og ikke være nødsaget til at udsende aflysninger -eller afholde aftener med begrænset antal, mundbind og det forkerte sprit på bordet.

Håber vi ses på kroen snart igen!

Mange hilsner

Marianne Schmitto

formand@karlebo-kroforening.dk

Formand for Karlebo Kroforening

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til Karlebo Kroforening generalforsamling på Karlebo Kro, på ovenstående dato og tidspunkt . Dagsordenen er i henhold til foreningens vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, forslag Søren Hansen. Indkaldelse til mødet er udsendt på nyhedsbrev til medlemmerne den 2. marts 2019
 3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 4. Kassereren fremlægger Årsrapport 2018 til godkendelse og decharge samt forslag til Budget 2019 til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelse
  • På valg er følgende:
   • Michael Clan, Johnny Handreck, Merete Gøtzsche og Marlene Seestern.
    • Marlene Seestern ønsker ikke genvalg
   • Suppleant Sissi Silvan
    • Sissi Silvan ønsker ikke genvalg
 7. Valg af revisorer samt en revisorsuppleant. Revisorer Nils Rohde og Boje Povlsen
  • Revisor suppleant: Ove Nielsen
 8. Eventuelt

Kontingent for 2019 bedes betalt inden generalforsamlingen via Mobilepay eller til foreningens bank eller giro konto. Husk og angiv navn.

 • Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 7649827.
 • Giro konto +01< 7649827
 • Mobilepay nr. 46375. HUSK angiv navn i notefelt.
 • Årligt kontingent 150 kr. pr. person.

Materiale fra Generalforsamlingen: