Ny bestyrelse i Karlebo Kroforening

Til alle medlemmer af Karlebo Kroforening. 04.07 2022

Vi har holdt et konstituerende møde i bestyrelsen, hvorved jeg blev valgt som ny formand.

Jeg har været med til, at starte foreningen tilbage i 1987, hvor formålet var at bygge en hal til landsbyen Karlebo. For at opnå dette mål forpagtede vi forsamlingshuset af kommunen og ansatte et forpagter par.

Da det i løbet af 90erne ikke lykkes, at få bygget en hal, var det belejligt, at Susanne og Søren forpagtede kroen tilbage i 1997 og senere købte forsamlingshuset af kommunen. Derved blev huset omdøbt til Karlebo Kro.

Derved blev vi i foreningen mere en støtteforening til kroen fra landsbyens borgere.

I dag hvor der er kommet et nyt forpagter par til kroen, er det stadig vores ønske, at hjælpe kroen med sociale arrangementer, så vi har et sted, at afholde møder og fester. Det ser vi frem til, at løse på bedste måde i samarbejde med dem.

Vi afholder møde med forpagter senere og derefter kommer der et program ud til alle, hvad der sker i efteråret/vinter frem til generalforsamlingen i April 2023.

Den nye bestyrelse ser sådan ud:

  • Formand: Lars Frits Hansen
  • Næstformand: Johnny Handreck
  • Kasserer: Peter Aarby
  • Sekretær: Merete Gøtzsche
  • Michael Clan
  • Hanne Fleischer Birklund
  • Supplant: Marianne Schmitto

Med venlig hilsen

Lars Frits Hansen