Generalforsamling

  1. Begivenheder
  2. Generalforsamling

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent Formanden aflægger beretning til godkendelse Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse Indkomne forslag. Valg til bestyrelse. På valg er følgende: Michael Clan, Solveig Mortensen, Merete Gøtzsche, og Formanden Ib Hansen . alle er villige til genvalg. Valg af en bestyrelsessuppleant på valg er Bøje Poulsen Valg af revisorer ... Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2016

Karlebo Kro Karlebovej 10, 2980 Kokkedal, Danmark

Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent Formanden aflægger beretning til godkendelse Kassereren fremlægger Årsrapport 2015 og Budget 2016 til godkendelse Indkomne forslag Valg til bestyrelse På valg er følgende: EM Jensen, Doris Suhr, Helen Lange, Marianne Schmitto og Peter Aarby Alle er villige til genvalg. Valg af en bestyrelsessuppleant på valg er: Johnny Handrick Valg af revisorer ... Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Karlebo Kro Karlebovej 10, 2980 Kokkedal, Danmark

Karlebo kro- og forsamlingshusforening Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Karlebo Kro Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent Formanden aflægger beretning til godkendelse Kassereren fremlægger Årsrapport 2016  til godkendelse og decharge og Budget for 2017 til godkendelse. Indkomne forslag Der er indkommet et forslag: Bestyrelsen foreslår at vedtægterne i § 5 ændres fra "Foreningens arbejde ledes af en ... Læs mere