Læger uden Grænser

Lisbeth Nielsen, overlæge på Anæstesiologisk afd. på Nordsjællands Hospital Hillerød har været i Afghanistan flere gange samt andre steder i verden.

Sammen med mange andre er hun gennem nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser med til at gøre en forskel for mennesker i udsatte steder i verden.

Kom og hør hende fortælle om sit erfaringer

Læger uden Grænser yder akut medicinsk nødhjælp der, hvor der er mest brug for det – f.eks. i væbnede konflikter, under epidemier eller naturkatastrofer. Det kræver hurtig udrykning med erfarne medicinske og logistiske medarbejdere. Men vi driver også mere langsigtede projekter, håndterer sundhedskriser og støtter sårbare mennesker der, hvor behovet er størst.