Fredensborg borgmester på besøg på Karlebo Kro

Denne aften på Karlebo Kro inviteres du til en snak med Fredensborg borgmester Thomas Lykke Pedersen samt planchef Lise Kongsgård om visioner og planer for fremtidens Fredensborg.

Kom og lad os få belyst fremtidsplanerne for Karlebo landsby og landzonen.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren, det kunne være om skolen, den offentlige transport.. ja områder som optager dig i din hverdag.

Alle er velkomne!

Mulighed for spisning på kroen (egen betaling)  fra kl. 18.00

Bord bestilling nødvendigt på 48280404 eller post@karlebokro.dk senest en uge før (22.september).

Smagning af Alsace-vine

Luc Leininger fra vingården i Alsace kommer på besøg i april med de nyeste drikkemodne vine fra 2012–13.

Som mange ved, producerer Leininger fremragende vine fra udvalgte marker. De bliver ikke blandet med vine fra andre dyrkere. Det betyder, at de selv bestemmer, hvor meget der skal udtyndes i druerne, og hvilke andre tiltag der skal gøres for at få den højeste kvalitet.

Pris maks 100 kr.

Tilmelding til E. M. Jensen senest 6 april på tlf. 4828 0313 eller email

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2016

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren fremlægger Årsrapport 2015 og Budget 2016 til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse
 6. På valg er følgende:
  • EM Jensen, Doris Suhr, Helen Lange, Marianne Schmitto og Peter Aarby Alle er villige til genvalg.
 7. Valg af en bestyrelsessuppleant på valg er: Johnny Handrick
 8. Valg af revisorer samt en revisorsuppleant. Søren Hansen og Nils Rohde samt Ole Johansen
 9. Evt.

Efter generalforsamlingen er der spisning, som i år koster en egenbetaling a 50 kr.

Husk tilmelding til middagen på kroen senest 11-4-16, post@karlebokro.dk

Årets kontingent for 2016 er 150 kr. pr. person, som bedes indbetalt inden generalforsamlingen på:
Giro+01<7649827 eller overføres til Danske Bank konto reg nr. 1551 konto nr 7649827
Der kan også betales kontant på dagen for generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning til godkendelse
 • Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse
 • Indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelse.
  • På valg er følgende: Michael Clan, Solveig Mortensen, Merete Gøtzsche, og Formanden Ib Hansen . alle er villige til genvalg.
  • Valg af en bestyrelsessuppleant på valg er Bøje Poulsen
  • Valg af revisorer samt en revisorsuppleant. Søren Hansen, Nils Rohde og Ole Johansen
 • Evt.

– Karlebo Kroforening Budget 2015 (Kræver PDF læser)
– Foreningens underskrevne regnskab for 2014 er tilgængeligt på general forsamlingen.

Årets kontingent for 2015 er 150 kr.pr. person som indbetales på Giro+01<7649827 eller på Danske bank 1551 7649827 eller kontant på generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer. Hilsen Bestyrelsen

Spisning efter generalforsamlingen

Ønsker I/Du at deltage i spisningen,  som i år koster en egen betaling a 50 kr. så husk tilmelding til middagen på kroen, post@karlebokro.dk  senest mandag den 20 april.

Les Lanciers aften.

Her danses og undervises i festlege og kreative variationer af Les Lanciers, med plads til både begyndere og øvede. Søren Hansen og Boje Poulsen underviser.

Gratis for medlemmer, 50 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding: til Erik M. Jensen 48280313 eller email emjensen@post8.tele.dk

Mulighed for spisning på kroen (egen betaling) fra kl. 18.00

Bestil på 48280404 eller post@karlebokro.dk senest en uge før.